Centralizacja Operacji

organizacyjne, sprzedażowe

Centralizacja Operacji (wdrożenie zmian organizacyjnych)
funkcja (rola): Kierownik Projektu