CRM dla dealerów

informatyczne, organizacyjne

DealerCRM – Budowa CRM obsługującego dealerów etap II
funkcja (rola): Kierownik Projektu