Dealer

informatyczne, organizacyjne

Dealer (aplikacja do zarządzania naliczaniem i rozliczeniem prowizji firm współpracujących)
rola: Analityk, Projektant rozwiązań / Biznesowy Zespół Projektowy.