Nowy CRM – wdrożenie pilotażowe

informatyczne, organizacyjne

Nowy CRM (wdrożenie pilotażowe dla jednej z linii biznesowych)
funkcja (rola): Kierownik Projektu