Provider

informatyczne, organizacyjne

Provider (aplikacja do konfiguracji usług hostingowych)
rola: Analityk, Projektant rozwiązań / Biznesowy Zespół Projektowy.