Rozwiązania dla OSD

organizacyjne, sprzedażowe

Rozwiązania dla OSD (6 projektów i 4 zadania; systemy: AS400, PeopleSoft, WMB)
funkcja (rola): Kierownik Portfela Projektów