SiteStudio

informatyczne, sprzedażowe

SiteStudio (aplikacja do tworzenia stron internetowych)
rola: Kierownik Projektu