Telemarketer

informatyczne, organizacyjne

Telemarketer (aplikacja do zarządzania kontaktami z Klientami)
rola: Analityk, Projektant rozwiązań / Biznesowy Zespół Projektowy.