Wdrożenie produktu X

informatyczne, marketingowe, sprzedażowe

Opracowanie i wdrożenie nowego produktu – Karty Produktu
funkcja (rola): Kierownik Projektu