Wewnętrzny Portal Informacyjny

informatyczne, organizacyjne

Wewnętrzny Portal Informacyjny (budowa intranetu etap I, II i III; systemy: Microsoft SharePoint)
funkcja (rola): Kierownik Projektu