interim project manager

ja jako Interim Project Manager

kierownik projektu

dlaczego interim project manager?

Uwielbiam zarządzanie projektami. Dlatego właśnie zarządzam projektami jako Zewnętrzny Kierownik Projektu, Interim Project Manager. Zarządzanie przedsięwzięciami, Planować działania organizować zespoły by dostarczać, dowozić założone prace czy produkty tych prac. By realizować cele i budować wartość biznesową, produktów, usług czy firm. Zmieniać je i wprowadzać na wyższy poziom na rynku.

Nie jest to łatwe bo to ciężka i skomplikowana praca ale przynosi wielką satysfakcję. Łączenie kultur organizacyjnych, potrzeb interesariuszy, złożonych oczekiwań sponsorów, oczekiwań zespołów pracujących w projektach, wpływu na procesy organizacji, wpływu na struktury organizacyjne, dojrzałości i świadomości managerów czy systematyki pracy organizacji w formie metodyk czy frameworków.

Po co to wszystko? By dostarczać w projektach na czas. By dostarczać rezultaty w odpowiedniej kolejności, wybierać między wariantami, radzić sobie z trudnościami i przeciwnościami .. bo pracujemy w ograniczeniach zasobowych.
Osiągać założone cele i dostarczały wartość biznesową.

Jako interim project manager

Dlatego zarządzam projektami. Jako Interim Project Manager, Interim Program Manager czy Interim Portfolio Manager realizuję projekty i programy o wysokim stopniu złożoności i zasięgu.

Zarządzam złożonymi Programami i Projektami, rzetelnie i fachowo organizując prace projektowe dla zapewnienia realizacji projektu i osiągania założonych celów.

interim project manager

zarządzam złożonymi Programami i Projektami

budowa PMO

buduję PMO jako miejsce zarządzania projektami

Jak mogę Ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub złóż zapytanie przez formularz online.