trener zarządzania projektami

trener zarządzania projektami - Andrzej Gajewski

dlaczego trener zarządzania projektami?

Lubię dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Jako Gallup’owy Input i Learner mam w naturze poszerzanie swoich horyzontów i zbieranie doświadczeń. Te, jako Developer, przekazuję innym, aby rozwijać w wybranych dziedzinach, w wybranych obszarach zarządzania projektami. Dlatego też, oprócz działań jako trener zarządzania projektami, realizuję się jako mentor i coach oraz facylitator.

Uwielbiam zarządzanie projektami, zarządzanie przedsięwzięciami. Planować działania, organizować zespoły by dostarczać, dowozić założone prace czy produkty tych prac. By realizować cele i budować wartość biznesową, produktów, usług czy firm. Zmieniać je i wprowadzać na wyższy poziom na rynku. Moje doświadczenia jako Project Manager, Program Manager czy Portfolio Manager znajdziesz w dziale Moje Projekty – Portfolio Projektów. Moimi doświadczeniami dzielę się na warsztatach i szkoleniach jako trener zarządzania projektami.

po co szkolę z zarządzania projektami?

Wyżej wskazane to przyczyny dla których działam jako trener zarządzania projektami. Podnoszenie jakości projektów poprzez podnoszenie kompetencji project managerów i osób pracujących w projektach. Poprzez realizację szkoleń i warsztatów z zarządzania projektami i nie tylko.

Właśnie dlatego jestem Certyfikowanym Trenerem Zarządzania Projektami wg. IPMA i Trenerem Myślenia Wizualnego.

Dlatego realizuję się jako trener zarządzania projektami i myślenia wizualnego. Realizuję szkolenia i warsztaty związane z zarządzaniem projektami w całym cyklu życia projektu. Opracowuję szkolenia i warsztaty z metodyk i frameworków projektowych by podnosić wiedzę i kompetencje zespołów projektowych.

obszary szkoleń z zarządzania projektami

Szkolę z zarządzania projektami, prowadzę szkolenia i warsztaty z metodyk tradycyjnych oraz zwinnych.

szkolenia z zarządzania projektami

prowadzę szkolenia z zarządzania projektami tradycyjnymi i zwinnymi

szkolenia z narzędzi projektowych

prowadzę szkolenia z narzędzi projektowych: Jira, Confluence, Asana, Trelo, MS Project .. Miro, itp.

techniki i metody zarządzania projektami

prowadzę szkolenia z technik i metod zarządzania projektami: analiza interesariuszy, Struktura Podziału Pracy, definicja celów, definicja uzasadnienia biznesowego itp.

Myślenie Wizualne

prowadzę szkolenia i warsztaty z Myślenia Wizualnego

szkolenia z OKR

prowadzę szkolenia z zarządzania przez cele oparte o OKR'y

certyfikowany trener zarządzania projektami

Jak mogę Ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub złóż zapytanie przez formularz online.