o mnie

Andrzej Gajewski Project Manager

Project Management – dlaczego?

Bo każdy dzień jest inny. Każdy dzień niesie ze sobą niespodzianki związane ze zmianą organizacji. Zmianą organizacyjną czy wdrożeniem czegoś nowego. Nowego produktu, zmianą dla Klientów, odbiorców.
Dla mnie jest to radość poznawania nowych obszarów, wzbogacania siebie i innych, doświadczania zmian.
Na końcu to usprawnianie, ulepszanie organizacji (firm) a także dostarczania wartości Klientom (odbiorcom). To bardzo fascynujące. Mieć świadomość, że ma się wpływ na własne otoczenie.
Wieloletnie doświadczenie projektowe (także znajomość metodyk i technik) pozwala mi elastycznie dobierać narzędzia zarządzania. Doświadczenia w wielu branżach daje mi możliwość spojrzenia na wyzwania projektowe z różnych perspektyw.

Project Management to także wiedza!

Projekty to także dzielenie się wiedzą. Tą zdobytą w innych projektach przeze mnie. Poznanymi metodykami. To także czerpanie od innych.
Rozwijam obszary zarządzania projektami w organizacjach poprzez ich usprawnienia i kierowanie złożonymi, interdyscyplinarnymi projektami i programami. Jako trener Zarządzania Projektami i Myślenia Wizualnego krzewię dobre praktyki Project Management.

Project Management to moja pasja.

Ponad 51 projektów różnej wielkości (budżety do 85 mln PLN, zespoły projektowe do 125 osób, 20 lat doświadczenia – patrz. portfolio moich projektów).
Role: Head of PMO, Kierownik Portfela Projektów, Kierownik Programu, Kierownik Projektu, OKR Master.
Projekty: informatyczne oraz organizacyjne.
Metodyki: AGILE, SCRUM, KANBAN, SAFe; IPMA, PMBoK, PRINCE2, TOC, CCPM.
Branże: informatyka (IT), finanse i bankowość (FinTech), budownictwo, hotelarstwo i turystyka (HoReCa), produkcja, logistyka (TSL).
Inne: Konsultant Zarządzania Projektami, Mentor i Coach Kieowników Projektów, Facylitator, Trener Zarządzania Projektami wg IPMA, Trener Myślenia Wizualnego (Visual Thinking)

Jak mogę Ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną telefonicznie lub złóż zapytanie przez formularz online.

Projects led by Andrzej are always well-structurized and organized with key roles properly defined. He’s a detail-oriented PM with wide scope of goal he’s obliged to achieve. Simultaneously he keeps the proper balance between tough methodology and common sense. Both aspects are always is a key factors of the final success of the projects he does.

Andrzej Gajewski ico
Marcin Lehmann
Head Of Analysis and Control, Alior Bank S.A.