Po co Kierownikowi Projektu linijka?

Po co Kierownikowi Projektu linijka?

Po co Kierownikowi Projektu linijka?